Sve informacije o nama


›› O nama

›› Zašto koristiti usluge agencije To Islands Travel?

›› Opći uvjeti poslovanja agencije To Islands Travel

O nama

Hrvatska apartmani hoteli je portal u vlasništvu turističke agencije To Islands Travel d.o.o. koja obavlja rezervacijski servis u ime iznajmljivača koji oglašavaju i prodaju svoje smještajne kapacitete.

To Islands Travel osnovan je još 2004. godine te imamo dugogodišnje iskustvo u iznajmljivanju privatnog smještaja, charter plovila te hotelskih kapaciteta u Hrvatskoj. U ponudi imamo preko 4000 smještajnih jedinica. Svake godine tisuće gostiju ugovara rezervacije posredstvom naše agencije i po tome smo jedna od najvećih agencija u Hrvatskoj. Godine 2012. smo od časopisa Lider uvršteni među 100 najpouzdanijih poslovnih partnera u Hrvatskoj. REZERVACIJE OSTVARENE PREKO TO ISLANDS TRAVEL SU APSOLUTNO SIGURNE.

Podaci o firmi su:
To Islands Travel d.o.o. putnička agencija, HRVATSKA
Poslovnica i uredi su na adresi: Ruđera Boškovića 7, 21000 Split,
OIB/VAT: HR95019415219, ID. KOD: HR-AB-21-060226108

HR8723400091510357533 u PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
SWIFT: PBZGHR2X

Trgovački sud u Splitu Tt-06/3003-4, MBS 060226108
Temeljni kapital 760.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Ivica Sinovčić

Zašto koristiti usluge agencije To Islands Travel?

  1. To Islands Travel zastupa samo objekte koji su provjereni i kategorizirani od strane ovlaštenih hrvatskih ureda za turizam i imaju dozvolu za rad. Sa svim iznajmljivačima imamo potpisane direktne ugovore. Podaci o objektima i smještajnim jedinicama te slike su detaljni i provjereni. Lokacija objekata na mapi je točno prezentirana.

  2. To Islands Travel nudi kompletan servis i odgovore na sva Vaša pitanja. Pomažemo našim gostima u rješavanju svih problema sa kojima se mogu susresti tijekom svog boravka u Hrvatskoj. Možete nam postaviti bilo koje pitanje o smještaju ili destinaciji – pokušati ćemo odgovoriti na sva.

  3. Akcijske cijene, first minute, last minute. Iznajmljivači često provode akcije da bi popunili slobodne termine a mi ćemo vas po upitu obavijestiti da li postoji određeni popust na cijenu.

  4. Fleksibino plaćanje. Za vašu rezervaciju možete uplatiti samo akontaciju posredstvom To Islands Travel a ostatak novca plaćate direktno u objektu. Plaćate na račun u banci koja je u SEPA sustavu (nema skupih troškova transfera novca) ili preko našeg on-line kartičnog plaćanja na sigurnosnom linku.

  5. Voucher kao službeni dokument Vaše rezervacije ćete dobivate odmah nakon primitka uplate na e-mail.

  6. Najveći portali za privatni smještaj su naši partneri ! Naša ponuda se izlistava na sljedećim portalima za privatni smještaj: Casamundo, Atraveo, E-domizil, Tripadvisor, Flipkey, Holidaylettings, CaseVacanza, Homeaway, Fewodirekt i brojnim drugim. To je dokaz sigurnosti rezervacija i kvalitete.

  7. To Islands Travel, u skladu sa hrvatskim zakonima ima ugovorenu policu osiguranja kod firme Allianz d.d. kojom pokriva eventualnu štetu koja može nastati za putnike koji koriste usluge agencije. Pokrivaju se štete do 300.000,00 HRK (cca 40.000,00 Eura).

  8. To Islands Travel nudi svim svojim klijentima paket putno-zdravstvenog osiguranja te osiguranje od otkaza putovanja u ime svog partnera Allianz d.d.

  9. To Islands Travel svake godine bilježi porast rezervacija objekata koje zastupa i sve više gostiju iz godine u godinu koristi naše usluge.

Opći uvjeti poslovanja agencije To Islands Travel

U skladu sa hrvatskim zakonima Agencija ima sklopljenu policu osiguranja od odgovornosti broj P13E-1022680937, P15 - 1020000331 sa osiguravajućom firmom Generali.

 

 

OPĆI UVJETI REZERVIRANJA SMJEŠTAJA

1. Opće odredbe
Ovi opći uvjeti vrijede za sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu Putnik), koji posredstvom To Islands Travel d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija), dogovore određeni boravak ili druge usluge prezentirane na Agencijskim internet stranicama (www.hrvatska-apartmani-hoteli.com.hr) ili drugim Agencijskim propagandnim materijalima i stranicama. Ovi opći uvjeti sastavni su dio ugovora o putovanju (u daljnem tekstu Voucher) kojim Agencija potvrđuje da je u ime i za račun Putnika dogovorila određeni boravak ili drugu uslugu (u daljnem tekstu Rezervacija ) sa pružateljima usluga (u daljnem tekstu Iznajmljivač). Ugovaranjem Rezervacije Putnik potvrđuje da se upoznao sa ovim općim uvjetima i da će ih se u potpunosti pridržavati. Ugovaranjem Rezervacije sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza za Putnika i Agenciju. Agencija u ovom poslu istupa u svojstvu posrednika.

2. Ponuda Agencije
Agencija nudi Putniku smještaj i ostale usluge prezentirane na Agencijskim internet stranicama. Sa Iznajmljivačima Agencija potpisuje poseban ugovor o posredovanju, ispunjava posebne upitnike o objektu te o svakoj smještajnoj jedinici te dogovara sa Iznajmljivačem cijenu smještajne jedinice. Iznajmljivač, svojim potpisom na upitnicima i ugovoru, se obavezuje da su svi podaci o njegovom objektu te smještajnim jedinicama istiniti, odgovoran je za istinitost tih podataka i daje punomoć Agenciji da u njegovo ime ugovara Rezervacije sa Putnicima. Smještajne jedinice opisane su prema kategorizaciji nadležne službe te prema upitnicima koje ispunjava Iznajmljivač. Iznajmljivač garantira da su sve slike prezentirane na Agencijskim internet stranicama autentične.

3. Obveze Agencije
Obveza Agencije je briga o provedbi dogovorene Rezervacije, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim na dan potvrde Rezervacije od strane Putnika osim u slučaju više sile. Ako se pojave određene nesuglasice između Putnika i Iznajmljivača Agencija se obavezuje pomoći rješavanju istih na obostrano zadovoljstvo.

4. Cijena usluge
Cijena za svaku smještajnu jedinicu je navedena u cjeniku na dnu prezentacijske stranice određenog objekta. Cijena se odnosi na prezentiranu uslugu (samo noćenje, noćenje sa doručkom, polupansion ili slično) te prezentiranu opremu smještajne jedinice.U cijenu je uračunata naknada koju Putnik plaća Agenciji za njezne usluge. Ostale usluge koje nisu navedene u cjeniku plaćaju se posebno. Ako upotreba klime nije uključena u cijenu to je posebno navedeno na stranici određenog objekta. Cijene navedene na Agencijskim internet stranicama dogovorene su na osnovi ugovora s Iznajmljivačima te našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na cjenicima u objektu u kojem Putnik boravi. Eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Cijene su navedene u EUR.
Agencija zadržava pravo promjene cijena. Putnicima koji su već uplatili akontaciju ili cjelokupni iznos za Rezervaciju Agencija garantira uslugu po dogovorenim cijenama.

5. Boravišna pristojba
Boravišnu pristojbu Putnik plaća zajedno sa uplatom zadnje svote novca na ime Rezervacije bilo Iznajmljivaču prilikom dolaska u smještajnu jedinicu bilo Agenciji ako se cjelokupna uplata vrši putem Agencije. Za objekte kod kojih je boravišna pristojba već uključena u cijenu to je posebno navedeno. Boravišna pristojba iznosi najčešće 7 kuna za odraslu osobu (cca 0,95 EUR). Kod nekih manje razvijenih turističkih područja u Hrvatskoj ona je manja. Također je manja u predsezoni i posezoni. Djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50% tog iznosa dok djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Agencija će posebno naglasiti gostu da je boravišnu pristojbu dužan uplatiti putem Agencije. Ako to nije posebno naglašeno putem e- maila ili telefonom tada će gost boravišnu pristojbu plaćati direktno u objektu gdje boravi.

6. Prava i obveze Putnika
Putnik ostvaruje Rezervaciju prema dogovorenim uvjetima sa Agencijom navedenim u Voucheru izdanom na njegovo ime. Ako Putnik želi promjeniti uvjete iz Vouchera (veći broj osoba nego prilikom ugovaranja rezervacije, produljenje boravka itd. ) mora kontaktirati Agenciju koja će dogovoriti novu cijenu te realizirati promjenu ako je to moguće. Putnik ima pravo koristiti cjelokupnu prezentiranu opremu određene smještajne jedinice prema dogovorenim cijenama. Ako želi neke dodatne usluge, koje su izvan dogovorenih uvjeta, mora to dogovoriti sa Agencijom i Iznajmljivačem. Prilikom dolaska u smještajnu jedinicu, ista mora biti čista te opremljena sa čistom posteljinom, ručnicima te toaletnim papirom. Posteljina i ručnici se mijenaju svakih sedam dana. Iznajmljivač je dužan Gostima omogućiti nesmetano korištenje smještajne jedinice. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda te je dužan poštovati sve zakone Republike Hrvatske.

7. Proces od upita do Rezervacije i modeli plaćanja
Agencija prima upite od Putnika e-mailom, telefonom, pismeno ili osobno u poslovnici Agencije, provjerava raspoloživost određene usluge te javlja te informacije Putnicima. Ako Putnik izrazi želju ugovara se Rezervacija za određeni termin te određenu uslugu u njegovo ime. Time je navedeni termin i usluga rezervirana na njegovo ime. Putnik nakon potvrde Rezervacije dobija upute za uplatu akontacije koju mora uplatiti u roku koji mu Agencija dojavi. Nakon primitka uplate Putnik će dobiti od Agencije pismene dokumente o uplati ovisno o modelu plaćanja koji je odabrao.

Model 1.
Putnik plaća 40% akontacije na račun Agencije nakon ugovaranja Rezervacije. 60% se plaća 32 dana prije datuma početka Rezervacije (check in). Po primitku akontacije, Putnik će dobiti potvrdu o uplati a nakon uplate ostatka novca Voucher i Račun.

Model 2.
Ako do datuma početka rezervacije (check in) ima manje od 32 dana cjelokupni iznos se uplaćuje na račun Agencije. Nakon uplate Putnik dobiva Voucher i Račun


Sve troškove transfera novca odnosno bankarskih provizija snosi Putnik.

8. Check in, check out (sat ulaska i izlaska iz smještaja)
Putnici u rezervirani smještaj ulaze nakon 12,00 sati prvog dana Rezervacije a izlaze do 10,00 ujutro zadnjeg dana Rezervacije osim ako je dogovoreno drugačije.
Putnik u rezervirani smještaj mora doći do ponoći na dan početka Rezervacije ili obavjestiti Agenciju o kašnjenju. Ako to ne učini Rezervacija se smatra otkazanom i obračunavaju se otkazni troškovi.

9. Pravo Agencije na promjene i otkaz
Ako Agencija primjeti moguće probleme u realizaciji uplaćene Rezervacije dužna je o tome obavjestiti Putnika i preporučiti mu zamjenski smještaj. U slučaju nemogućnosti realizacije zamjenskog smještaja Agencija se obavezuje izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava od strane Putnika na račun Agencije. Ako se, na sam dan početka Rezervacije, zbog problema koji se nisu mogu predvidjeti i ne mogu se ukloniti,ne može realizirati Rezervacija Agencija će nastojati pronaći Putniku zamjenski smještaj iz ponude Agencije. Ako ni to nije moguće nastojati će pomoći Putniku u pronalasku alternativnog smještaja koji nije u ponudi Agencije i izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava na račun Agencije.

10. Prigovori
Ako se pri dolasku u rezervirani smještaj primjete određeni nedostaci Putnik je dužan odmah kontaktirati Agenciju te surađivati sa Agencijom i Iznajmljivačem u dobroj vjeri da se nedostaci uklone. Ako se nedostaci uklone i ne ometaju daljnju konzumaciju Rezervacije Putnik nema pravo na daljnje prigovore. Ako nedostaci ne mogu biti uklonjeni i utječu na kvalitetu Rezervacije, Putnik po povratku sa odmora a najkasnije 7 dana od završetka Rezervacije mora uputiti pismeni prigovor i može tražiti razmjernu odštetu (e-mail: b2b@titravel.hr).  Prigovor mora biti potkrijepljen određenim dokazima.
OBAVIJEST
Temeljem članka 6. točka 3. Zakona o pružanju usluga o turizmu (Narodne Novine, br. 130/17),
omogućuje se korisniku turističkih usluga podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama,
na adresi Ruđera Boškovića 7, 21000 Split,
putem pošte na adresu Ruđera Boškovića 7, 21000 Split,
putem telefaksa na broj 00385-21-494-820,
ili putem e-mail-a: b2b@titravel.hr
Na pisani prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora.

11. Ostale odredbe
Agencija se obavezuje štiti osobne podatke Putnika i koristit će ih jedino u svrhu Rezervacije. Ako Putnik dogovori Rezervaciju u vrijeme određene akcije tada konzumira Rezervaciju pod tim uvjetima. Razne akcije se ne zbrajaju. Sve eventualne probleme Agencija i putnik će nastojati riješiti sporazumno a ako to nije moguće mjerodavan je nadležni sud u Splitu i Hrvatsko pravo.


To Islands Travel d.o.o. 01.01.2007

Molimo pričekajte trenutak!