Like Lika Festival

Lika je planinska zaravan na jugozapadu središnje Hrvatske, raščlanjena manjim planinskim lancima koji, izravno prelazeći u obalu Jadranskog mora, čine rijetko viđeni reljef. Većinu površine Like čine nacionalni parkovi (Plitvička jezera, Paklenica i Sjeverni Velebit) premreženi hrvatskim rijekama ponornicama (Gacka, Lika, Otuča, Krbava, Korenica i rijeka Una koja izvire u Lici). Uz prirodne znamenitosti, izvore rijeka, jezera, slapove, bogatstva nacionalnih i pećinskih parkova, Lika čuva i otkriva bogatu kulturnu i povijesnu baštinu Hrvatske. Tragove čovjekovog nastanjivanja ove rajske zemlje baštinimo od pretpovijesti, preko drevnih Japoda, antičkog Ilirika i srednjovjekovnih starohrvatskih župa Hrvatskog Kraljevstva do danas. Like Lika Festival uglazbljuje autentične prirodne i drevne kulturne lokacije vrhunskim glazbenim izvedbama ozbiljne i suvremene glazbe, a u spoju netaknute prirode i drevne povijesti s glazbom otkriva sve mirise, boje, okuse i zvukove Like.

Like Lika Festival

Lika is a mountain plateau in the southwest of central Croatia, broken down by smaller mountain ranges which, transforming directly into the Adriatic coast, form a rarely seen relief. Most of the area of Lika consists of national parks (Plitvice Lakes, Paklenica, and Northern Velebit) interspersed with Croatian subterranean rivers (Gacka, Lika, Otuča, Krbava, Korenica, and the river Una, which springs in Lika). In addition to natural sights, springs of rivers, lakes, waterfalls, a wealth of national and cave parks, Lika preserves and reveals the rich cultural and historical heritage of Croatia. We inherit the traces of human settlement of this paradise land from prehistory, through the ancient Iron Age Japodes, ancient Illyricum, and the medieval Old Croatian parishes of the Croatian Kingdom to the present day. Like Lika Festival permeates authentic natural and ancient cultural locations with top musical performances of serious and contemporary music, while the combination of untouched nature, ancient history, and music reveals all the smells, colours, tastes, and sounds of Lika. Lika is a destination you want to experience, visit, explore, listen, and breathe to the fullest!

IJF World Judo Tour Zagreb Grand Prix 2021

Zagreb će u Domu sportova, na Grand Prixu, ugostiti više od 600 vrhunskih judašica i judaša sa šest kontinenata i više od 70 država.  Hrvatska je već poznata kao jedna od najpoželjnijih destinacija za vrhunska judo događanja, a ugled u judo svijetu nadogradila je naslovom svjetske prvakinje Barbara Matić (kategorija do 70 kilograma)! TV slika iz Zagreba ide u 190 zemalja svijeta, dok za sve one koji ne mogu biti u Domu sportova, prijenose uživo ima i Hrvatska radio televizija (HTV 2), sva tri dana natjecanja.

IJF World Judo Tour Zagreb Grand Prix 2021

Zagreb will host more than 600 top judokas from six continents and more than 70 countries at the Zagreb Grand Prix at the sports hall Dom sportova. Croatia is already known as one of the most desirable destinations for top judo events, and its reputation in the judo world has been upgraded with Barbara Matić (category up to 70 kilograms) winning the title of world champion in Budapest! Zagreb Grand Prix is broadcasted to 190 countries worldwide, while for all those who cannot be in the hall, there is a live broadcast by Croatian Radio Television (HTV 2), all three days of the competition.

Istria 300

Istria300 biciklističko je događanje osmišljeno za ambiciozne bicikliste iz cijelog svijeta. Udaljenost od 300 km magična je brojka za svakog biciklista i razlog zašto doputovati i odsjesti u Poreču i Istri tijekom ovog događanja, ali to je istovremeno i prilika za međunarodne sudionike da ovo događanje uklope u svoj boravak u drugim dijelovima Republike Hrvatske. Koncept koji omogućuje promjenu najduže rute na rute od 235 i 155 km otvara masovno tržište, a biciklistima jamči uspješan završetak događanja uz u potpunosti zatvorene ceste.  

Istria 300

Istria300 is a bike event intended for ambitious cyclists from all over the world. The distance of 300 km represents a magical number for every cyclist, and it is a good reason why one should come to Poreč and Istria for this event. It is also an opportunity for the international participants to fit this event into their staying in the Republic of Croatia and visiting other parts of the country as well. The concept that enables the cyclists to change the longest route and to ride distances of either 235 or 155 km will open the mass market and guarantee the cyclists that they would finish the ride on the closed Istrian roads successfully.
Molimo pričekajte trenutak!