Upute za eksportiranje iCal linka iz Booking.com extraneta


Upute za eksportiranje iCal linka iz Booking.com extraneta

 

1. Logira se u admin.booking.com

2. Klikne se na objekt iz kojeg se želi uzeti iCal te se odabere jedinica (ako ima više soba ili apartmana)

 

3. Na gornjem izborniku se klikne na Kalendar i cijene te se odabere Sinkroniziranje kalendara za određenu smještajnu jedinicu.

 

4. Nakon toga treba namjestiti Opcije za eksportiranje termina – opcija se nalazi u desnom donjem kutu.

 

Klikne se na Izmjeni – otvori se ovaj izbornik 

Važno – obavezno treba postaviti opciju Rezervirane i zatvorene datume, jer ćemo u tom slučaju dobivati, putem iCal-a, i rezervacije koje su primljene od strane Booking.com (to su rezervirani datumi) i termine koje ste ručno zatvorili (to su zatvoreni datumi).
Ako je tu označeno, Samo rezervirane datume, tada nam iCal neće dostavljati termine koji su ručno zatvoreni. (recimo ako postoji rezervacija za neke stare goste pa je blokiran u Booking.com neki termin za njih).

5. Nakon toga se klikne na Dodaj vezu sa kalendarom

 

6. Otvori se sljedeći izbornik:

 

Ako se ne želi ubacivati nijedan iCal link u sustav Booking.com, nego će se tu ručno zatvarati termini, preskače se korak Importirajte kalendar  - klikne se na Preskoči ovaj korak.
Ako se želi postaviti neki iCal link (npr. od AirBnB ili nekog drugog kalendara), onda se tu postavi iCal link i da mu se neki Naziv- recimo AirBnB_iCal ili ToIslands_iCal).

7. Sljedeći korak je kreiranje export iCal-a  – Kalendaru se dodjeli neko ime – recimo Booking_iCal i klikne se na Eksportiraj kalendar

 

8. Završni korak je kopiranje ovog linka kojeg se  mora poslati (označi se link pa ga se kopira – ne preporučujemo klikati na ovo Kopiraj link, jer ga sustav često ne zapamti pa se mora ponavljati ovaj postupak).

 

9. Nakon što je kopiran link – pošaljete nam ga putem e-maila i uz pomoć njega mi sinkroniziramo naš kalendar sa Vašim na Booking.com. Prijenos novog zauzeća / rezervacije će se dogoditi u maksimalno 60 minuta. Recimo ako je Vama ušla rezervacija u 16,20 – mi ćemo preuzeti taj termin u 17 sati.

 

10. Važna napomena – termini primljeni putem import iCal-a se ne šalju dalje putem eksport iCala.

To znači da ako se ubaci, recimo, AirBnB iCal u Booking.com taj iCal će prenijeti rezervacije i zatvorene termine u Booking.com ali nama eksport iCal od Bookinga neće prenositi te rezervacije od AirBnB.
U tom slučaju je potrebno da nam se dostave oba iCala, i od Booking.com i od AirBnB kako bi primali termine od oba kalendara.

Ako postoji neku rezervaciju sa četvrte strane (recimo stari gosti) potrebno je onda zatvoriti ručno taj termin bilo u Bookig.com ili na AirBnB a onda će iCalovi zatvoriti u drugim sustavima.

Molimo pričekajte trenutak!