Supetar - Odmor u Hrvatskoj - Turistički vodič

SUPETAR - Otok Brač, Hrvatska: Izaberite destinaciju za ljetovanje i rezervirajte smještaj u Supetar Brač, Hrvatska. Razgledajte ponudu gradova, mjesta, uvala i otoka sa tisućama slika!


Supetar je grad i luka na sjevernoj obali otoka Brača jednog od najatraktivnijih srednjedalmatinskih otoka. Smješten u uvali Sv. Petra po kojoj je i dobio ime, Supetar se danas ubraja među glavna turistička središta. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, prerada plastičnih masa, ribarstvo i turizam.

Supetarska uvala je bila naseljena već u neolitiku i u antičko doba čemu svjedoče starokršćanski sarkofazi uz crkvicu Sv. Nikole na groblju podno kojega se nalaze ostaci jedne rimske vile. Na groblju se nalazi mauzolej obitelji Petrinović, s portretima i skulpturama, djelo kipara Tome Rosandića, te nekoliko nadgrobnih spomenika, radova Supetranina Ivana Rendića. Svoju mladost te posljednih 11 godina života slavni je kipar proveo u Supetru. Studirao je u Trstu, Veneciji i Firenci a mnogi ga smatraju najvećim hrvatskim kiparom 19 stoljeća. Njegovih 208 umjetničkih djela se nalazi u 51. svjetskom gradu, ali neka možemo vidjeti i u umjetničkoj galeriji “Ivan Rendić”, u zgradi biblioteke na prvom katu. Ispred galerije, koja se nalazi iza velikog supermarketa na dnu rive, vidjet ćete i Rendićevu skulpturu “Alegorija intelektualca”. Na istom trgu se nalazi i crkvica Sv. Martina iz XVIII stoljeća koja danas služi kao izložbeni prostor.

Župna crkva Sv. Petra s monumentalnim stubištem je sagrađena na ostacima trobrodne ranokršćanske bazilike iz V. st. Ispred crkve se nalazi ranokršćanski mozaik iz šestog stoljeća. A u njoj su slike domaćega baroknog slikara Feliksa Tironija poput Gospe sa svecima, te orgulje majstora Petra Nakića. Preporučamo vam da posjetite i obližnje objekte kao što su Leroj, zvonik sa satom te Muzej župne crkve. Skulptura Sv. Viktora na ulazu u muzej i skulptura Majke Terezije na ulazu u crkveno dvorište djela su kipara Petra Jakšića.

Na cesti prema Donjem Humcu se nalazi crkva Sv. Luke sa kraja XI i početka XII stoljeća koja predstavlja jednu od 19 očuvanih ranokršćanskih crkvica koje ćete naći na otoku Braču. U okolici Supetra, među vinogradima i maslinicima se mogu vidjeti brojne bunje, seoske kućice od kamena, okrugle konstrukcije sa kupolom. Danas služe tek za ostavljanje poljodjelskog alata ali se pretpostavlja da su upravo tako izgledale prve nastambe prapovijesnog čovjeka. Slične konstrukcije se mogu naći duž cijelog Mediterana, u Istri (kažuni), na Sardenji i Kreti, u Kataloniji, Liguriji, Pulji, u Provansi...

Od 1827. Supetar je administrativni centar otoka, stoga arhitektura prati stilove XIX stoljeća posebice prisutnih na kamenim građevinama koje okružuju rivu. Vama će ponuditi bogatstvo kulturnih spomenika, raznovrstan sportsko-rekreativni program te autentične otočne zabavne sadržaje. U mjestu se nalaze stjenovite i šljunčane plaže obrubljene borovom šumom a na nekima se u moru nalazi i pjesak. Obala oko Supetra, između Mirca na zapadu i Splitske na istoku, oduševit će kupače svih dobi. Raznovrsnošću smještaja, ugostiteljskom ponudom, zabavnim programima te mogućnostima za sport i rekreaciju Supetar zadovoljava visoke turističke standarde.

Molimo pričekajte trenutak!